Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm her şirket için farklı görüneceğinden, herkes için geçerli olan bir tanımı kesin olarak belirlemek zor olabilir. Bununla birlikte, genel anlamda dijital dönüşümü dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegre edilmesi olarak tanımlarız ki, işletmelerin nasıl işlediğine ve müşterilere nasıl değer sunduğuna dair temel değişikliklere neden olur. Bunun ötesinde, organizasyonların sürekli olarak statükoya meydan okumasını, sıklıkla denemeyi ve başarısızlıkla baş etmelerini gerektiren kültürel bir değişikliktir. Bu bazen şirketlerin hala tanımlanmış olan nispeten yeni uygulamaların lehine inşa edildiği uzun süredir ve devam eden iş süreçlerinden uzaklaşmak anlamına gelir.

Dijital Dönüşüm Nedir?

İnternet’te ve yazılı basında bol miktarda makale ve dijital dönüşümün çeşitli tanımları ile, konu etrafında neden bazı kafa karışıklığı olduğunu görmek kolaydır. Örneğin, yazar Greg Verdino , dijital dönüşüm geçiren işletmelerin elde etmeyi beklediği şeylere odaklanıyor. “Dijital dönüşüm, dijital müşterilerin hali hazırda beklediği ve analog işletmelerin gerçekte ne sundukları arasındaki boşluğu kapatıyor” diyor.

The Agile Elephant’ın bir tanımı , işletmelerin mevcut uygulamalarını düzeltmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm yolları vurgulamaktadır: “[Dijital dönüşüm], liderlik, farklı düşünme, yenilik ve yeni iş modellerinin teşvik edilmesi, varlıkların sayısallaştırılmasını ve artan bir kullanımı içeren bir değişimi içerir. Kurumunuzun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve paydaşlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanın. ”

Ve Vikipedi tanımı belirsiz olsa da, dijital dönüşümün etkilerinin işletmelerin bir bütün olarak topluma nasıl yayıldığına değiniyor. “Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin insan toplumunun her alanında uygulanmasına bağlı değişimlerdir” diyor.


“ şirketler dijital ekonominin piyasa güçlerine cevap vermediklerinde yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. “

Başarılı kuruluşlar, ileriye giden yolu tanımlayan bir vizyon ve yol haritası kullanarak, net bir iş yönü ile çalışırlar. Bu çok önemli stratejik araçlar olmadan, işletmeler sadece bugünün sorunlarının çözümüne odaklanacak ve paydaşları için büyük değer yaratmayacaktır....
SMAC STACK, verimliliği artırırken müşteri deneyimini basitleştirmek için büyük veri ve bulut teknolojisiyle desteklenen sosyal etkileşimleri, hareketliliği, analitiği kullanan kavramdır....
Her ne kadar dijital dönüşüm, kurumların özel zorluklarına ve taleplerine bağlı olarak geniş ölçüde değişse de, tüm iş ve teknoloji liderlerinin dijital dönüşüme girerken göz önünde bulundurmaları gereken mevcut vaka çalışmaları ve yayınlanmış çerçeveler arasında birkaç sabit ve ortak tema vardır....
Bir işletmenin dijital dönüşümden geçmesinin birtakım nedenleri vardır, ancak şimdiye kadar, en muhtemel nedeni, sahip olmaları gerektiğidir. Birçok işletme için hayatta kalma gerekliliğidir. ...
“Dijital dönüşüm, liderlik, farklı düşünme, yenilik ve yeni iş modellerinin teşvik edilmesi, varlıkların sayısallaştırılmasını ve artan bir kullanımı içeren bir değişimi içerir. Kurumunuzun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve paydaşlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanın. ”...